Medlemskap

Nedanstående är de alternativ som finns för medlemskap.

Medlem 130 kr / månad
Tillgång till lokal under normala öppettider.

Medlem+ 250 kr / månad
Tillgång till lokal och skåp i lokalen.

Ungdomsmedlem 50 kr / termin
För medlemmar som fortfarande går i skola/gymnasiet.

Betalning sker per månad till plusgirokonto: 498 49 24-3