Föreningen YLVA

(En ny hemsida kommer att publiceras under våren 2019)

På föreningen Ylva spelas många olika figur- och brädspel. De mest populära figurspelen är Warhammer 40000 (40k) och Warhammer Age of Sigmar, men det spelas även 9th Age, Dropzone Commander, Blood Bowl, Firestorm Armada, Star Wars: X-Wing, Star Wars: Armada, Infinity, Bolt Action och Bushido m fl.

På föreningen finns tillgång till stora mängder välgjorda spelbord samt snygg terräng i flera skalor (6mm-28mm) och med olika teman (SciFi/rymd, Fantasy & realistisk/historisk).

Det arrangeras varje år flera endags-turneringar och kampanjer i de mest populära spelsystemen på föreningen. Föreningsmedlemmar har också flera gånger arrangerat turneringar på större spelkonvent, exempelvis GothCon.

På föreningen spelas det även allehanda brädspel, blippspel, kortspel och ett och annat rollspel. I lokalen har vi tillgång till stora mängder brädspel och många medlemmar har dessutom en privat samling.

För nybörjare innebär föreningen ett enkelt sätt att träffa och lära sig regler av mer erfarna spelare. För mer erfarna spelare erbjuder föreningen kvalificerat motstånd, umgänge bland likasinnade spelentusiaster och inspiration av andras målning och armébyggande.

För att kontakta föreningen och dess medlemmar ansök till för vår Facebook-grupp.
Lokalen
Carnegiegatan 14
414 53 GÖTEBORG


Öppettider
Lokalen hålls öppet
Söndagar 13:00 till 16:00
Onsdagar 18:00 till 20:00
Öppettiderna förlängs om det pågår spel i lokalen. Dock senast till 19:00 på söndagar, och 22:00 på onsdagar.


Medlemsavgift
Medlem 130 kr / månad
Medlem+ 250 kr / månad
Ungdomsmedlem 50 kr / termin Plusgirokonto: 498 49 24-3